Anmälan till fredagsträning

Barnet:

Förnamn
Efternamn
Födelsenummer (12 siffror)
Kön
Grupp

Målsman:

Förnamn
Efternamn
Postadress
Postadress rad 2
Postnr. och postort
Telefonnr
E-postadress
Ev. meddelande till IF Göta

Ev Målsman 2:

Förnamn
Efternamn
Telefonnr
E-postadress