IF Götas forum

Full version: Inbjudan/Anmälan: Löparnaskväll 3000m och 5000m (inkl VDM) 7/6 STÄNGD
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Inbjudan till Löparnas kväll på tingvalla.

Inbjudan Löparnas kväll Tingvalla
inkl Värmlands VDM 5000m
Torsdag den 7 juni 2011
Tingvalla IP, Karlstad
Arrangör: IF Göta


Heaten delas in efter beräknad löptid ange därför det vid anmälan.
5000m är tillika VDM för Värmlands distrikt, men är inte begränsad till endast löpare med klubbtillhörighet i Värmland. Eltidtagning.


Sträckor:
3000m (öppen, ej veteranklass)
5000m (endast senior och veteran klasser)

Klasser:
F13, F15, F17, KSen, K35, K40, K45 o.s.v
P13, P15, P17, MSen, M35, M40, M45 o.s.v
Motion (motionsklass för dig utan klubbmedlemskap)

Första start:
3000m 18:30
5000m 19:00

Anmälan:
Till IF Göta på e-post tavling@ifgota.se eller på forum
ifgota.se/forum.
Ange:
Sträcka, klass, namn, födelseår, klubb och beräknad löptid.

Avgift:
50:- för senior och veteran.
20:- för ungdom.

Insättes i samband med anmälan på IF Götas Plusgirot 47 37 91-2
Efter-anmälan: Fram till 60 min före första start mot dubbel avgift.

Plats:
Tingvalla, Karlstad

Frågor:
Lars Lundegård 0702-24 79 88 (IF Göta)
Simon (Göta kansli) 054 - 21 23 27 (IF Göta, VFIF)

Startlista och heatrindelning:
Publiceras 2012-06-06 på IF Götas forum: http://www.ifgota.se/forum/forumdisplay.php?fid=17

Resultat:
Publiceras på IF Götas hemsida: http://www.ifgota.se

SISTA ANMÄLAN:
2012-06-05 18:00.
Efteranmälan mot dubbel avgift (kontant) på plats Tingvalla 17:45 - 18:20
Enklast är att anmäla sig på detta forum. Följ det format som jag gjort nedan så blir det enkelt att sortera och dela in heat.
<Sträcka> <beräknad måltid> <Klass> <Namn> ...
Anmäler mig:
5000m 17.00 M45 Lars Lundegård -65 IF Göta
Anmäler mig:
5000m 17.30 M40 Lars Olsson -70 IF Göta
5000 msen 20:55 dan brandt -81 ifgöta.
En fråga: Är det alltså bara DM för veteraner? Och senior-DM på 5000 meter går i Kil den 29 Maj?

/André
Jag ser fram emot en inbjudan i pdf-format för spridning och info på VFIF:s hemsida.
Andre -ursäkta ingen apostrof på iPaden - ja, det stämmer.

Ida
Anmälan:

<5000> <sushi> <kt35> <Ida Svensson> <ska du inte ha klubb?>
Skoja bara. Anmäler:

5000m 20.55 K35 Ida Svensson -76 Sisu Forshaga SK
5000m 17.54 M40 Tomas Andersson -70 Sisu Forshaga SK
Anmälan:

5000m 19.15 M50 Gunnar Grahn-59 Progress LK
Sidor: 1 2 3 4
Referens-URL:er