IF Götas forum

Full version: Budget 2012
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Vi har under 2012 förbrukat 27900 SEK på tävlingar och verksamhet knutet till detta. Vi har 12100 SEK kvar av vilket en liten del kommer att gå åt på julfesten den 8/12 (del av mat, alkoholfri dryck samt diverse annat).

Resterande del kommer jag försöka få överskjutet till 2013 och adderat till de nya pengar vi får.

Ser bra ut inför 2013 och vi har en bra kassa att tävla för nästa år!
Referens-URL:er