IF Götas forum

Full version: Resultat: Mjölksyratröskeltest 26/5
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Här kommer sammanfattning

Resultat Lennart 2013-05-26
Tröskelfart [km/h] 15,79
Tröskelfart [min/km] 03:48
Tröskelpuls 162,0

Graf och med förra mätningen inlagd:


- Vilken förbättring va? Precis som planerat.
Nu ska bara resultat på tävlingarna falla på plats också.
Lennart: Kan du lista intervallpassen du kört under perioden.

Resultat Niclas 2013-05-26
Tröskelfart [km/h] 14,42
Tröskelfart [min/km] 04:10
Tröskelpuls 175

Graf och med förra mätningen inlagd:


Resultat K-M 2013-05-26
Tröskelfart [km/h] 16,66
Tröskelfart [min/km] 03:36
Tröskelpuls 169,0

Graf och med förra mätningen inlagd:


Resultat Per 2013-05-26
Tröskelfart [km/h] 15,1
Tröskelfart [min/km] 03:58
Tröskelpuls 181,0

Graf (Första gången):
DATA - Lennart 2013-05-26

Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:46,3 03:51,8 119 (63%) 139 (74%) 0,2
00:51,2 04:16,0 140 (75%) 139 (74%) 0,4
00:50,8 04:14,0 141 (75%) 142 (76%) 0,6
00:51,6 04:17,8 141 (75%) 141 (75%) 0,8
00:50,8 04:14,1 142 (75%) 143 (76%) 1
04:10,7 04:10,7 137 (73%) 1


Fart: 4:10
Puls: 142
Mjölksyra: 2,3

Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:46,1 03:50,6 126 (67%) 144 (77%) 0,2
00:48,1 04:00,7 149 (79%) 150 (80%) 0,4
00:49,7 04:08,7 149 (79%) 149 (79%) 0,6
00:47,0 03:55,1 150 (80%) 151 (80%) 0,8
00:48,1 04:00,6 152 (81%) 152 (81%) 1
03:59,2 03:59,2 146 (77%) 1

Fart: 3:59
Puls: 152
Mjölksyra: 2,8


Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:45,8 03:49,1 137 (73%) 150 (80%) 0,2
00:48,4 04:02,1 153 (81%) 154 (82%) 0,4
00:46,3 03:51,7 156 (83%) 157 (84%) 0,6
00:47,2 03:55,9 158 (84%) 158 (84%) 0,8
00:48,6 04:02,9 156 (83%) 154 (82%) 1
03:56,3 03:56,3 152 (81%) 1

Fart: 3:56
Puls: 156
Mjölksyra: 2,9


Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:43,5 03:37,2 144 (76%) 153 (81%) 0,2
00:47,2 03:56,1 157 (83%) 160 (85%) 0,4
00:47,6 03:58,1 159 (85%) 159 (85%) 0,6
00:45,0 03:44,9 160 (85%) 161 (86%) 0,8
00:46,9 03:54,5 161 (86%) 161 (86%) 1
03:50,2 03:50,2 156 (83%) 1

Fart: 3:51 (mycket ojämn)
Puls: 161
Mjölksyra: 3,8

Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:42,9 03:34,5 141 (75%) 153 (81%) 0,2
00:45,3 03:46,5 158 (84%) 163 (87%) 0,4
00:44,8 03:44,1 165 (88%) 166 (88%) 0,6
00:44,7 03:43,5 166 (88%) 167 (89%) 0,8
00:44,2 03:40,9 167 (89%) 166 (88%) 1
03:41,9 03:41,9 160 (85%) 1

Fart: 3:42
Puls: 166
Mjölksyra: 4,4

min/km Fart [km/h] Puls - Lennart 2013-05-26 Mjölksyra - 04:10 14,40 142 2,3
03:59 15,06 152 2,8
03:56 15,25 156 2,9
03:51 15,58 161 3,8
03:42 16,22 166 4,4
Data Niclas

Har justerat decimalerna på LT-värdet

Varvtider inom parentes.
4,30 167 1,9 (51,9 55,4 54,3 54,6 54,1)
4,18 171 3,0 (49,8 53,9 53,1 51,2 50,4)
4,14 174 3,2 (49,3 51,9 52,9 50,6 50,0)
4,08 176 4,2 (49,7 50,1 49,9 49,7 48,4)
4,02 177 5,1 (48,4 49,2 48,5 48,0 47,5)

DVS
min/km Fart [km/h] Puls - Niclas 2013-05-26 Mjölksyra - Niclas 2013-05-26
04:30 13,33 167 1,9
04:18 13,95 170 3,0
04:08 14,52 176 4,2
04:02 14,88 177 5,1

Notera så här såg det ut förra gången
min/km Fart [km/h] Puls - Niclas 2012-05-27 Mjölksyra - Niclas 2012-05-27
04:32 13,24 164
04:18 13,95 168 3,1
04:05 14,69 173 4,9
03:59 15,06 175 7,8
Data K-M

Du får justera/konfirmera att de är rätt.

min/km Fart [km/h] Puls - K-M 2013-05-26 Mjölksyra - K-M 2013-05-26
03:55 15,34 157 2,2
03:49 15,72 162 3,4
03:43 16,14 193 3,5
03:40 16,36 168 3,7
03:35 16,76 170 4,1

JMF
min/km Fart [km/h] Puls - K-M 2013-03-31 Mjölksyra - K-M 2013-03-31
03:58 15,13 157 2,9
03:50 15,65 163 2,9
03:43 16,14 168 3,4
03:40 16,36 172 3,9
03:34 16,82 175 5,7
DATA - Per 2013-05-26

Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:52,0 04:19,9 141 (75%) 158 (84%) 0,2
00:55,6 04:37,7 163 (87%) 169 (90%) 0,4
00:53,9 04:29,6 167 (89%) 167 (89%) 0,6
00:55,0 04:35,1 174 (93%) 178 (95%) 0,8
00:54,0 04:30,1 173 (92%) 169 (90%) 1
04:30,5 04:30,5 164 (87%) 1

Fart: 4:30
Puls: 170
Mjölksyra: 1,5

Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:49,8 04:08,9 156 (83%) 170 (91%) 0,2
00:50,8 04:13,8 170 (90%) 175 (93%) 0,4
00:51,4 04:17,1 173 (92%) 167 (89%) 0,6
00:51,2 04:16,1 174 (93%) 182 (97%) 0,8
00:54,1 04:30,6 185 (98%) 176 (93%) 1
04:17,3 04:17,3 172 (91%) 1

Fart: 4:17
Puls: 174
Mjölksyra: 3,2

Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:50,8 04:14,0 147 (78%) 166 (88%) 0,2
00:52,2 04:20,9 172 (92%) 177 (94%) 0,4
00:51,9 04:19,6 171 (91%) 165 (88%) 0,6
00:51,2 04:16,2 176 (94%) 177 (94%) 0,8
00:50,7 04:13,6 178 (95%) 184 (98%) 1
04:16,9 04:16,9 169 (90%) 1


Fart: 4:17
Puls: 177
Mjölksyra: 1,8

Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:49,8 04:09,1 152 (81%) 161 (86%) 0,2
00:51,0 04:14,9 169 (90%) 186 (99%) 0,4
00:51,2 04:16,0 194 (103%) 196 (104%) 0,6
00:50,3 04:11,4 195 (104%) 190 (101%) 0,8
00:52,7 04:23,4 192 (102%) 188 (100%) 1
04:15,0 04:15,0 180 (96%) 1

Fart: 4:15
Puls: 180
Mjölksyra: 2,9


Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:48,4 04:01,9 152 (81%) 169 (90%) 0,2
00:49,8 04:09,1 171 (91%) 175 (93%) 0,4
00:49,9 04:09,5 175 (93%) 176 (93%) 0,6
00:49,7 04:08,5 177 (94%) 178 (95%) 0,8
00:49,0 04:05,1 179 (95%) 178 (95%) 1
04:06,8 04:06,8 171 (91%) 1

Fart: 4:07
Puls: 179
Mjölksyra: 3,1

Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:47,6 03:58,1 153 (82%) 167 (89%) 0,2
00:49,7 04:08,6 169 (90%) 176 (94%) 0,4
00:49,7 04:08,2 178 (95%) 179 (95%) 0,6
00:48,2 04:00,9 180 (96%) 180 (96%) 0,8
00:47,9 03:59,6 180 (96%) 180 (95%) 1
04:03,1 04:03,1 172 (92%) 1


Fart: 4:03
Puls: 180
Mjölksyra: 3,4


Etapptid Etapptempo Medelpuls Slutpuls Distans
00:46,5 03:52,5 147 (78%) 169 (90%) 0,2
00:49,3 04:06,4 172 (92%) 176 (94%) 0,4
00:47,4 03:57,0 179 (95%) 181 (96%) 0,6
00:47,0 03:54,7 181 (96%) 181 (96%) 0,8
03:10,1 03:57,7 170 (90%) 0,8


Fart: 3:57
Puls: 182
Mjölksyra: 4,2 (gissad)
Tröskel pass sedan 31/3
Tävling 10 km En gång Puls 165-172
6 st 15min Pulskocka 165-172
7 st 3 gång 20min puls 155-164
2 st Vo 2 Week 155-173

Ojämn intervall gärdagen beroende ansträngt "låga farter"-väldans kipp steget-hörs tis lennart e
Referens-URL:er