IF Götas forum

Full version: Inbjudan och Anmälan: VDM/DM 10.000m 8/8
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Inbjudan DM 10.000m 2013 Tingvalla

Torsdag den 8 augusti 2013
Tingvalla IP, Karlstad
Arrangör: IF Göta Karlstad

Heaten delas in efter beräknad löptid ange därför det vid anmälan.
10.000m är DM/VDM för Värmlands distrikt, men är inte begränsad till endast löpare med klubbtillhörighet i Värmland.

Sträckor: 10.000m

Klasser:
Kvinnor Seniorer, K35, K40, K45 o.s.v
Män Seniorer, M35, M40, M45 o.s.v

Första start: 10.000m 18:30 Senior- och veteranklasser
18:30 Heat B (ca 38+)
19:30 Heat A

Anmälan: Till IF Göta på e-post: tavling@ifgota.se eller på forum
ifgota.se/forum
Ange namn, födelseår, klass, klubb och beräknad löptid.
Tillhanda senast 5 augusti.

Avgift: 60:- för alla oberoende klass.
Insättes i samband med anmälan på IF Götas Plusgiro 1319-3. Inkludera ”DM” i meddelandefältet.
Efteranmälan:I mån av plats, fram till 60 min före första start mot dubbel avgift.

Pris:
DM-plaketter

Plats: Tingvalla, Karlstad

Frågor: Simon Hidén 054 - 21 23 27 (IF Göta, Kansli, VFIF)
Lars Lundegård 073 – 43 74 887 (IF Göta)
Resultat: Publiceras på IF Götas hemsida: http://www.ifgota.se
Lättaste sättet att anmäla sig är att göra det här på forumet. (Skapa en "user" kan alla göra)

Anmäl dig på formatet:
10000m 17.00 Msen Arne Andersson -90 IF Göta Karlstad

Senast 4 aug 18:00. Efter det så gör vi heatindelning.

Viktigt med en tid så att vi kan dela in heat direkt och glöm inte ev veteranklass och födelseår.

Om du har möjlighet att "ragga med" någon varvräknare. Skriv in det. - Vi kommer behöva ca 15st.

/Lars
Anmäler mig:
10000m 33.50 M45 Leif Sjöström -68 IF Göta Karlstad
Anmäler mig:

10000 m 35:59 M35 Karl-Martin Nordling -77 IF Göta Karlstad
Anmäler mig:

10000 m 39:29 M45 Lennart Eriksson-66 IF Göta Karlstad
Anmäler:

10000 m 36:40 M50 Per-Anders Ottersten -61 IF Göta Karlstad
Anmäler:
10000m 36:20 M45 Lars Lundegård -65 IF Göta Karlstad
Anmäler:
10000m 39.50 K40 Linda Take -73 IF Göta Karlstad
Anmäler oss:

10000m 41.30 Ksen Sigrid Josefsson -85 Nilivaara IS

10000m 43.59 Msen Joakim Magnusson -86 Nilivaara IS
Anmäler mig

10000m 32.30 Msen Anders Eriksson -82 IF Göta Karlstad
Sidor: 1 2 3
Referens-URL:er