IF Götas forum

Full version: Intervall ti 18/7
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Vi kör två alternativ på tisdag; ska man springa DM 1500 m rekomenderas alt B (SNU). Vi värmer upp gemensamt och delar sen upp oss.

Alt. A Vo2 8x800m p=90'', Samling Tingvalla 17:30
Alt. B SNU 10x200m p=2', Samling Tingvalla 17:30
Kommer-Kör alt 2: 10*200m-Hörs morgon Lennart E
Kör också snu
Referens-URL:er