IF Götas forum

Full version: Intervall lö 9/6
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
LT 8x1000m p=45'', Samling Tingvalla 10:00

Jag kommer!
David, Mikael, Jag, Lars, Denny & Magnus körde LT 8x1000 m, vila 60'' på Tingvalla IP. Varmt och svag vind.
10' uppvärmning + stegringslopp.
Tider:
3.38
3.46
3.46
3.48
3.46
3.45
3.46
3.47

Jämna tider, jobbigt på slutet.
Referens-URL:er