IF Götas forum

Full version: TRÄNINGSPROGRAM FEB-22
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
2022-02-03 6x3'-6x1' (vila 30"/60"). Scandic Klarälven
2020-02-10 8x4' (vila 60"). Scandic Klarälven
2020-02-17 6'-2x3'-3x2'-6' (vila 30"/60"). Scandic Klarälven
2020-02-24 20x1' (vila 30"). Scandic KlarälvenSamling kl 18.00

Välkomna // Janne

(Alla pass kördes ute om inget annat anges)
Referens-URL:er