IF Götas forum

Full version: TRÄNINGSPROGRAM JAN-23
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
23-01-12 12x2' (vila 30"). Eva-Lisa Holtz Arena

23-01-19 6'-5'-4'-3'-2'-3'-4' (vila 60"). Eva-Lisa Holtz Arena

23-01-26 10x3' (vila 45") Eva-Lisa Holtz Arena


Samling kl 18.00

Välkomna // Janne

(Alla pass kördes ute om inget annat anges)
Referens-URL:er