IF Götas forum

Full version: TRÄNINGSPROGRAM MARS-23
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
2023-03-02 12x2' (vila 30"). Eva-Lisa Holtz Arena

2023-03-09 10x3’, (vila 30”). Eva-Lisa Holtz Arena

2023-03-16 8x4', vila 60". Eva-Lisa Holtz Arena

2023-03-23 6'-5'-4'-3'-2'-3'-4' (vila 60"). Eva-Lisa Holtz Arena

2023-03-30 6x3' (vila 120") Mariebergsskogen Entre


Samling kl 18.00

Välkomna // Janne

(Alla pass kördes ute om inget annat anges)
Referens-URL:er