Vårruset 2024-05-29
Direktanmälan till arrangemanget är stängt.
Skicka e-post till funktionar@ifgota.se om du kan hjälpa till.
Bana 2024-05-296/10
Ansvarig: John Weslien
ENDAST VUXNA. Tid ca 17-20.30. Banfunktionär till loppet. Leda deltagare i rätt riktning, informera åskådare och andra om loppet.
Anmälda
1 Anna Sundell
2 Anna Karin Wingskog
3 David Elfman
4 Emma Hultstrand
5 Henric Barkman
6 Karin Sandberg
7
8
9
10
After run 2024-05-296/10
Ansvarig: Mikael Dahlgren
ENDAST AKTIVA. Tid ca 18-20.30. Dela ut medalj och sampling till deltagaren efter målgång.
Anmälda
1 Albin Wingskog
2 Esther Ganterud-Lindahl
3 Lilith Barkman Sundell
4 Linnea Eng
5 Noah Longrée
6 Noah Lofterud
7
8
9
10
Städ/riv 2024-05-293/10
Ansvarig: Johan Engberg
ENDAST VUXNA. Tid ca 20-22. Städa arrangemangsområdet. Slänga sopor. Kör tillbaka material till Tingvalla IP.
Anmälda
1 Carin Skarman
2 Josefin Eng
3 Viktoria Ganterud
4
5
6
7
8
9
10
Stadsloppet 2024-06-15
Direktanmälan till arrangemanget är stängt.
Skicka e-post till funktionar@ifgota.se om du kan hjälpa till.
Banfunktionär etapp 2 2024-06-154/13
ENDAST VUXNA. Tid ca 12-16. Leda deltagare och informera publik och övriga om evenemanget.
Anmälda
1 Anders Karlsson
2 Fredrik Jonhed
3 Jessica Paszkowski
4 Josefin eller Joel Blid
5
6
7
8
9
10
11
12
13
After run em 2024-06-152/10
ENDAST AKTIVA. tid ca 14-18. förbered utdelning till deltagare som går i mål dela ut och städa efter.
Anmälda
1 Christoffer
2 George Asp
3
4
5
6
7
8
9
10
Blodomloppet 2024-08-29
Banan 2024-08-291/10
ENDAST VUXNA. Tid ca 17-20. Banfunktionär, Huvudfunktionär placerar er utmed banan för att leda och hjälpa deltagare i vart de ska springa.
Anmälda
1 Per Sveder
2
3
4
5
6
7
8
9
10
After run 2024-08-290/9
ENDAST AKTIVA. Tid ca 17.30-20.00. bygga vid målgång och dela ut medalj och dryck.
Anmälda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tjurruset 2024-09-14
Banfunktionär (etapp 3) 2024-09-141/10
ENDAST VUXNA. Tid ca 12-18. Strategiskt utplacerad längs med banan för att finnas till hjälp för deltagarna så de springer rätt och inte fastnar i en lergrop. Funktionärsmat ingår
Anmälda
1 Robert Sjödén
2
3
4
5
6
7
8
9
10
After run 2024-09-141/10
ENDAST AKTIVA. tid ca 11-17. förbered utdelning till deltagare som går i mål dela ut och städa efter.
Anmälda
1 Erika Herrlin
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Försäljning EM Kiosk/Grill/Kläder 2024-09-140/7
ENDAST VUXNA. Tid ca 13-17.30 Försäljning av diverse, godis, grill och tights på arrangemangsområde.
Anmälda
1
2
3
4
5
6
7