Vårruset 2024-05-29
Direktanmälan till arrangemanget är stängt.
Skicka e-post till funktionar@ifgota.se om du kan hjälpa till.
Förvaring 2024-05-292/8
ENDAST VUXNA. Tid ca 16.30. Ta emot förvaring av deltagare som lämnar in. Delas ut igen efter loppet.
Anmälda
1 André Rangelind
2 Viktoria
3
4
5
6
7
8
Parkering Färjestad 2024-05-293/5
ENDAST VUXNA. Tid ca 16.30-20. Agera parkering- och informationsvärd till deltagare som parkerar vid Färjestad för att ta bussen till arrangemangsområdet.
Anmälda
1 Elin Kemppainen
2 Johanna Häggström
3 Jonas Häggström
4
5
Bana 2024-05-299/20
Ansvarig: John Weslien
ENDAST VUXNA. Tid ca 17-20.30. Banfunktionär till loppet. Leda deltagare i rätt riktning, informera åskådare och andra om loppet.
Anmälda
1 Hanna Sandström
2 Kajsa Bäckstrand
3 Karin Sandgren
4 Maria Holgersson
5 Mia Skantz
6 Per Karlsson
7 Pål Nilsson
8 Sara Johansson
9 Sofie Noord
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Miljöstation+Sanitet 2024-05-290/10
ENDAST VUXNA. Tid ca 17.45-20.30. Se till att toaletter är påfyllda med papper, se till att soptunnor töms.
Anmälda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stadsloppet 2024-06-15
Direktanmälan till arrangemanget är stängt.
Skicka e-post till funktionar@ifgota.se om du kan hjälpa till.
Banfunktionär etapp 3 2024-06-156/10
ENDAST VUXNA. Tid ca 12-16. Leda deltagare och informera publik och övriga om evenemanget.
Anmälda
1 Anders Österberg
2 Dan Sjöstedt
3 Martin Florqvist
4 Mikael Dahlgren
5 Ronny Andersson
6 Tomas Eriksson
7
8
9
10
Banfunktionär etapp 4 2024-06-151/10
ENDAST VUXNA. Tid ca 12-16. Leda deltagare och informera publik och övriga om evenemanget.
Anmälda
1 Annika Weslien
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Banfunktionär etapp 5 2024-06-152/5
Ansvarig: Emil Ring
ENDAST VUXNA. Tid ca 12-16. Leda deltagare och informera publik och övriga om evenemanget.
Anmälda
1 Eva Britta Gärder
2 Lena Nordström
3
4
5
Startfunktionär 2024-06-155/10
Ansvarig: Daniel Grenegård
ENDAST VUXNA. Tid. ca 11-15. hjälpa deltagarna i startgrupper och se till att deltagarna kommer iväg från startområdet. packa ihop efter.
Anmälda
1 Bengt Nilsson/Emilia Forsman
2 Elisabeth Grenegård
3 Kajsa Bäckstrand
4 Korosh
5 Malin Lindén
6
7
8
9
10
Riv/Städ 2024-06-152/4
ENDAST VUXNA. Tid ca 16.30-klart. Plocka ihop på arrangemangsområdet och packa undan på tingvalla.
Anmälda
1 Kalle Dimming
2 Thomas Hellman
3
4
Blodomloppet 2024-08-29
Starten 2024-08-298/10
ENDAST VUXNA. Tid ca 17-18.45. Startfunktionär. se till att löparna delas upp i startgrupper och kommer iväg på startskottet.
Anmälda
1 Anna Hell
2 Filip Sundström
3 Jaana Zimmerl Suneson
4 Jana Gustafsson
5 Lisa Ingwall King
6 Sofie Noord
7 Tobias Ypper
8 Tor Suneson
9
10
Banan 2024-08-296/10
ENDAST VUXNA. Tid ca 17-20. Banfunktionär, Huvudfunktionär placerar er utmed banan för att leda och hjälpa deltagare i vart de ska springa.
Anmälda
1 Annelie Lindberg
2 Elin Kemppainen
3 Fredrik Weng
4 Håkan Nordenberg
5 Maria Herrlin
6 Pål Nilsson
7
8
9
10
Tjurruset 2024-09-14
Nummerlappsutdelning 2024-09-142/4
ENDAST VUXNA. Tid från 08.00. dela ut nummerlappar till aktiva. Starten går kl 14.00 och då kommer nummerlappstältet byggas om och dela ut deltagarglasen.
Anmälda
1 Ronny Andersson
2 Susanna Hedelin
3
4
Banfunktionär (etapp 1-2) 2024-09-142/10
ENDAST VUXNA. Tid ca 12-18. Strategiskt utplacerad längs med banan för att finnas till hjälp för deltagarna så de springer rätt och inte fastnar i en lergrop. Helt klart det roligaste funktionärsjobbet på året!
Anmälda
1 Andreas Nilsson
2 Frida Nilsson
3
4
5
6
7
8
9
10
Banfunktionär (etapp 3) 2024-09-142/10
ENDAST VUXNA. Tid ca 12-18. Strategiskt utplacerad längs med banan för att finnas till hjälp för deltagarna så de springer rätt och inte fastnar i en lergrop. Funktionärsmat ingår
Anmälda
1 Annelie Lindberg
2 Fredrik Weng
3
4
5
6
7
8
9
10
Utdelning av deltagarglas 2024-09-145/5
ENDAST VUXNA. Tid ca 14.00 - 17.30. Dela ut deltagarglas. Om det tar slut kommer ni ta upp beställning till de som inte får. Glasen finns i begränsad mängd.
Anmälda
1 Emma Heimeryd Moberg
2 Gabriela Ekström
3 Kajsa Bäckstrand
4 Mats Ekström
5 Tobias Ypper